Membekalkan Tenaga Mahir di dalam Industry Minyak & Gas
dan juga Industri Dasar Laut

Kami menyediakan kontrak dan kakitangan luar pesisir dalam pelbagai disiplin teknikal untuk penerokaan, penggerudian
dan syarikat pengeluar perkhidmatan di setiap pelusuk industri minyak dan gas.

SERVIS MARIN

Meyediakan jurutera dan pegawai pelayaran kepada operasi berkaitan marin.


 • Nakhoda Pelaut
 • Ketua Jurutera
 • Pengawal PemeriksaanDPO (Pegawai Kedudukan Dinamik)
 • ETO (Pegawai Teknikal Elektro)

SERVIS ROV

Tenaga kerja bagi servis ROV dan solusi alatan untuk diaplikasikan di kawasan cetek dan laut dalam.


 • Penyelia ROV
 • Jurutera Sub ROV
 • Pengemudi Juruteknik ROV
 • Pengemudi Juruteknik ROV (Darat)

SERVIS GEOSAINS

Membuat keputusan kritikal dengan pertolongan Geosaintis yang berpengalaman.


 • Jurutera Survei
 • Juruukur
 • Ketua Parti
 • Jurutera Sistem/Posisi
 • Juruukur Navigasi

SERVIS KEJURUTERAAN

Menyediakan jurutera dalam pelbagai bidang seperti struktur, mekanikal, elekrikal dan awam bagi memenuhi kehendak klien.


 • Ketua Jurutera
 • Jurutera Struktur
 • Pereka Struktur
 • Jurutera Mekanikal
 • Jurutera Awam
 • Jurutera Elektrikal

SERVIS BARANGAN

Memastikan produk yang dibekalkan berkualiti dan selamat digunakan di samping penghantaran segera bagi memenuhi kehendak klien.


 • Peralatan Perlindungan Peribadi
 • Peralatan Asas
 • Peralatan Khusus
 • Jaket Keselamatan /Kerja
 • Kelengkapan / Perkakasan / Peralatan

SERVIS PROJEK

Membekalkan tenaga kerja yang dapat mengendalikan cabaran kompleks yang berkaitan dengan operasi dasar laut.


 • Pengurus Luar Pesisir
 • Perekod Data
 • Pengawal Pemeriksaan
 • Pegawai Keselamatan
 • Pengawal Pemeriksaan Dasar Laut
 • Jurutera Pemeriksaan Dasar Laut
 • Pengurus Projek
 • Jurutera Projek
 • Jurutera Operasi
 • Jurutera Bidang
 • Pelukis Pelan
 • Pengurus Kesihatan, Keselamatan dan Persekitaran
 • Eksekutif Kesihatan, Keselamatan dan Persekitaran
 • Penasihat Kesihatan, Keselamatan dan Persekitaran
 • Pemproses Data
 • Jurutera FMD

SERVIS MENYELAM

Variasi yang lengkap untuk penyelam komersil dan pemeriksaan, pembaikan dan servis penyelenggaraan.


 • Penguasa Operasi
 • Penyelia Penyelam
 • Penyelia Sokongan Hayat
 • Juruteknik Sokongan Hayat
 • Penyelam SAT
 • Penyelam Udara
 • Penyelam DMT
 • Penasihat Menyelam
 • Penguasa Menyelam
 • Penyelia Menyelam Saturasi
 • Juruteknik Penyelam Perubatan
 • Pembantu Juruteknik Sokongan Hayat
 • Juruteknik Selam Kanan
 • Juruteknik Selam (Elektrikal dan Mekanikal)
 • Penyelia Menyelam Udara
 • Pembantu Penyelam
 • Juruteknik Selam Udara

SERVIS DI PERMUKAAN LAUT

Dari pemeriksaan, pembaikan dan penyelenggaraan kepada menyediakan pengalaman sehenti akses tali bagi menyiapkan tugas klien.


 • Pengendali Perancah (Tahap 1, Tahap 2)
 • Penyelia Pengendali Perancah (Tahap 2/Tahap 3)
 • Inspektor Pengendali Perancah (Tahap 3)
 • Pemasang Pelantar Minyak
 • Penyelia Pelantar Minyak
 • Jurukimpal (6G/6GR/SMAW/GTAW)
 • Penyelia Jurukimpal
 • Inspektor Jurukimpal
 • Pemasang Paip dan Gas
 • Penyelia Pemasang Paip dan Gas
 • Pengecat Saluran Pelindung (Tahap 1, Tahap 2, Tahap 3)
 • Mekanik
 • Juruteknik Mekanikal
 • Penjaga Api
 • Juruelektrik
 • Juruteknik E & I
 • Operator Kren
 • Juruteknik Kren
 • Medik
 • Juruteknik Penyelenggaraan
 • Juruteknik Produksi
 • Operator Radio
 • Penyelia Pembinaan
 • Juruteknik UT
 • Juruteknik MPI
 • Juruaudiografi
 • Inspektor (Flexjoint)
 • Juruteknik (Flexjoint)