Membekalkan Tenaga Mahir yang Berkemahiran Tinggi di dalam Industry Minyak dan Gas dan juga Industri Dasar LautKenali KamiDiasaskan pada tahun 2015 dengan tujuan untuk menyediakan peluang pekerjaan dan sebagai pembekal sumber tenaga kerja terkemuka yang berdedikasi mengikut kehendak majikan dalam mencapai modus operandi yang cekap, selamat dan efisien di dalam industri minyak dan gas.

Ketahui Lebih Lanjut...

Membekalkan Tenaga Mahir di dalam Industry Minyak dan Gas dan juga Industri Dasar Laut

Kami menyediakan kontrak dan kakitangan luar pesisir dalam pelbagai disiplin teknikal untuk penerokaan, penggerudian dan syarikat pengeluar perkhidmatan di setiap pelusuk industri minyak dan gas.
Kualiti & Tenaga Kerja Berpengalaman

Renergist Sdn Bhd beroperasi di dalam sempadan system kualiti ISO yang diselaraskan dengan prosedur operasi yang diluluskan untuk kebanyakan pengendali minyak dan gas.

Misi

Menjadi pelopor industri dengan reputasi sebagai pembekal tenaga kerja yang berkebolehan di dalam industri minyak dan gas.

Menyediakan servis yang bertaraf tinggi dalam etika kerja, keselamatan, ketulusan, integrity, ketelusan dan rasa hormat kepada aset dan persekitaran klien.

Visi

Menyediakan servis yang boleh dipercayai dan responsif kepada klien mengikut piawaian antarabangsa untuk industri minyak dan gas.